Vreemdelingenrecht

 

Visum kort verblijf: Een visum is een officiële toestemming een land binnen te reizen en in dat land te verblijven. In tegenstelling tot een paspoort wordt een visum over het algemeen niet afgegeven door het thuisland van de reiziger maar door het land waar hij / zij wil inreizen. Wie naar Nederland voor korter dan 3 maanden wil komen moet, indien hij / zij uit een bepaald land komt een visum of een machtiging voor voorlopig verblijf hebben. De visumaanvraag kan afgewezen worden, voor juridisch advies hierover kunt u terecht bij Tamer Advocaten. Asielprocedure: Hierbij wordt er een aanvraag tot asiel in Nederland ingediend waarbij u zich de vragen kunt stellen; Wanneer kan ik in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning asiel? Wanneer wordt dit geweigerd? voor juridisch advies hierover kunt u terecht bij Tamer Advocaten. Procedure vreemdelingen bewaring (detentie van illegale vreemdelingen): Onder bepaalde voorwaarden mogen illegale of uitgeprocedeerde vreemdelingen worden vastgehouden om hen uit Nederland te verwijderen. Daarbij kunnen wij u tevens bijstaan met opheffing van een inreisverbod, of een ongewenstverklaring. Tevens kunnen wij u bijstaan bij een procedure inzake een terugkeerbesluit. U kunt voor vragen hierover terecht bij Tamer Advocaten. Wet arbeid vreemdelingen procedure: Als een vreemdeling in Nederland in loondienst wil werken, moet zijn werkgever een tewerkstellingsvergunning hebben. Wilt u weten hoe dit geregeld dient te worden, of is de aanvraag afgewezen dan kunt u contact opnemen met Tamer Advocaten. Regulier Vreemdelingenrecht; Wenst u een afwijzende beslissing inzake gezinshereniging, EU-onderdaan of bijvoorbeeld studie, medische behandeling, kennismigrati van de Immigratie- en Naturalisatiedienst aan te vechten dan kunt u contact opnemen met Tamer Advocaten.