Naturalisatie

 

Bij naturalisatie kan aan u de Nederlandse nationaliteit worden verleend, indien u daarvoor een naturalisatieverzoek hebt ingediend en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Daarbij is het belangrijk dat u aan de vereisten voor naturalisatie voldoet. Indien u wilt dat uw minderjarig kind ook naturaliseert, dan dient u als ouder dit in uw naturalisatieverzoek, wel uitdrukkelijk aan te geven.

Bezwaar en beroep
Indien u een besluit van de IND heeft ontvangen, waar u het niet mee eens bent, dan kunt u hiertegen, met behulp van één van onze advocaten, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient wel te voldoen aan bepaalde voorwaarde en dient tijdig bij de IND te zijn ingediend.