Tamer Advocaten kan kort worden omschreven als;

klantgericht, snelheid van werken, goede bereikbaarheid, informeel, professioneel, aandacht voor uw verhaal.

NATURALISATIE

Bij naturalisatie kan aan u de Nederlandse nationaliteit worden verleend, indien u daarvoor een naturalisatieverzoek hebt ingediend en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Daarbij is het belangrijk dat u aan de vereisten voor naturalisatie voldoet. Indien u wilt dat uw minderjarig kind ook naturaliseert, dan dient u als ouder dit in uw naturalisatieverzoek, wel uitdrukkelijk aan te geven.


Bezwaar en beroep

Indien u een besluit van de IND heeft ontvangen, waar u het niet mee eens bent, dan kunt u hiertegen, met behulp van één van onze advocaten, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient wel te voldoen aan bepaalde voorwaarde en dient tijdig bij de IND te zijn ingediend.

ARBEIDSRECHT

U werkgever wil u ontslaan, of u wilt als werkgever uw werknemer ontslaan. Hiervoor kunnen verschillende procedures worden gevolgd zoals:


  • vaststellingsovereenkomst
  • ontslag op staande voet
  • ontslagvergunning aanvragen via het UWV-WERKbedrijf
  • ontbinding via de rechter